Prezúvanie pneumatík – na čo si dať pozor?

Prezúvanie pneumatík - na čo si dať pozor?

Správne prezúvanie pneumatík zahŕňa niekoľko zásad, ktoré sú dôležité pre vašu bezpečnú jazdu, pre predchádzanie nerovnomerného a rýchleho opotrebenia pneumatík a tiež poškodenia vozidla.

 1. Bezpečnosť – vždy si uistite, že vozidlo je stabilne a pevne umiestnené na stojane alebo zdviháku, aby sa zabránilo zraneniam.
 2. Správna veľkosť pneumatík – použite len pneumatiky s rovnakou veľkosťou ako sú momentálne nainštalované na vozidle. Inak by to mohlo ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla.
 3. Kontrola opotrebenia – skontrolujte opotrebenie pneumatík a ich stav, a ak sú poškodené, nevymieňajte iba jednu, ale vymieňajte ich v pároch alebo celých sadách.
 4. Správny tlak – pred inštaláciou nových pneumatík, skontrolujte tlak vzduchu, ktorý je potrebný pre vaše vozidlo. V prípade pochybností sa obráťte na návod na použitie alebo na odborníka.
 5. Správna inštalácia – uistite sa, že pneumatiky sú správne umiestnené a pevne pripevnené. V prípade pochybností sa obráťte na odborníka.
 6. Vyváženie – po inštalácii pneumatík je dôležité zabezpečiť ich vyváženie. Nesprávne vyvážené pneumatiky môžu spôsobiť vibrácie alebo nebezpečné situácie pri jazde.
 7. Kontrola pneumatík – skontrolujte pneumatiky pravidelne, aby ste zabezpečili, že majú správny tlak a sú v dobrom stave. Takto predídete poškodeniu pneumatík a nebezpečným situáciám na ceste.
Prezúvanie pneumatík - na čo si dať pozor?

Je potrebné pri každej výmene pneumatík meniť ventil?

Nie je potrebné meniť ventil pri každej výmene pneumatík, ale je dôležité si ho skontrolovať a v prípade poškodenia vymeniť.

Ventil môže byť časom vystavený poškodeniu alebo opotrebeniu. Ak je ventil poškodený, môže to viesť k úniku vzduchu a zníženiu tlaku v pneumatike.

Výmena ventilu sa môže vykonať aj po výmene pneumatík, ak sa zistí, že ventil je poškodený alebo nefunguje správne.

Výhody otáčania pneumatík

Otáčanie pneumatík, teda presúvanie predných pneumatík na zadné kolesá a zadných pneumatík na predné kolesá, má niekoľko výhod:

 1. Zvýšenie životnosti pneumatík: Pri otáčaní pneumatík sa rovnomerne rozloží opotrebenie pneumatík. To znamená, že pneumatiky sa opotrebúvajú rovnomernejšie a môžu vydržať dlhšie.
 2. Zlepšenie výkonu vozidla: Pri správnom otáčaní pneumatík sa zlepší trakcia a priľnavosť vozidla k ceste. To môže zlepšiť jazdné vlastnosti vozidla, ako je riadenie, brzdenie a stabilitu.
 3. Bezpečnosť: Rovnomerné opotrebenie pneumatík a zlepšená trakcia a priľnavosť môžu viesť k zlepšeniu bezpečnosti vozidla a minimalizovať riziko nehôd.
 4. Ušetrenie peňazí: Otáčanie pneumatík môže ušetriť peniaze. Ak sa pneumatiky otáčajú pravidelne, môžu vydržať dlhšie a minimalizovať náklady na nákup nových pneumatík.

Je dôležité mať na pamäti, že správne otáčanie pneumatík sa líši v závislosti od typu vozidla a používania. Odporúčame poradiť sa s odborníkom v pneuservise, aby ste zistili, aký postup otáčania pneumatík je pre vaše vozidlo najvhodnejší.

Treba vždy pri prezúvaní pneumatiky vyvažovať?

Áno, je dôležité vyvážiť pneumatiky pri každej výmene, aj keď si nevymieňate celé koleso, ale iba pneumatiku.

Vyváženie pneumatík zabezpečuje rovnomerné rozloženie hmotnosti pneumatiky a kolesa, čím sa minimalizuje vibrácia a nerovnomerné opotrebenie pneumatiky. Ak sú pneumatiky nevyvážené, môže to spôsobiť vibrácie pri jazde, nebezpečné situácie na ceste a v konečnom dôsledku to môže viesť k poškodeniu pneumatiky alebo iných častí vozidla.

Vyváženie pneumatiky spočíva v pridaní určitého množstva zinku alebo iného materiálu na jednu stranu kolesa, aby sa vyrovnala hmotnosť pneumatiky a kolesa. Vyváženie pneumatiky sa vykonáva na špeciálnom stroji, ktorý určí, kde treba tento materiál pridať.

V niektorých prípadoch môže byť vyváženie pneumatiky nutné aj počas jej používania, ak sa vyskytnú vibrácie alebo iné problémy s riadením. Je však dôležité vyvážiť pneumatiky ihneď po ich výmene, aby ste zabezpečili bezpečnú jazdu a minimalizovali riziko poškodenia pneumatiky alebo iných častí vozidla.

Prezúvanie pneumatík svojpomocne

Samovýmena pneumatík môže byť v mnohých prípadoch praktická a úsporná, ale nie vždy je vhodná. Ak si nie ste istí, že máte potrebné znalosti a vybavenie na samovýmenu pneumatík, navštívte pneuservis. Niektoré pneumatiky môžu vyžadovať špeciálne technické zručnosti alebo nástroje na ich inštaláciu. V tomto prípade prezúvanie pneumatík prenechajte na autoservis, kde majú odborníci potrebné zručnosti na ich výmenu.